Pikainen päivitys

Tervehdys lukijoille. Viimeaikoina on blogin päivitys ollut hieman hitaammanlaista. Johtuu yksinomaan siitä, että olen ollut työharjoittelussa sairaalan ensiavussa ja tällä hetkellä harjoittelen pelastuslaitoksen ambulanssissa, osana hoitohenkilökuntaa. Tulen tekemään pienen koosteen näistä harjoittelujaksoista, niin ensiavusta, kuin ambulanssijaksostakin. Uskon kuitenkin, että lukijaa kiinnostaa se yhtälö, miten koulutus vastaa työelämän haasteisiin. Mielestäni kyseinen yhtälö on tämän blogin suola. Tulen kirjoittamaan tuon blogimerkinnän tässä jossain vaiheessa, kunhan harjoittelut ovat ohitse.

Lopuksi hieman tulevasta. Ensiviikolla palaan koululle ja suoritan (toivottavasti) tentit, jotka käsittelevät kokonaisia hoitotilanteita. Tentit suoritetaan simulaattoritilassa. Laitetaan pulssia koholle. Alla tietoa itse tenteistä. (Lähde PeO)

POTILAAN KOHTAAMINEN SIMULOIDUISSA TILANTEISSA -arviointi

1. Arvottu (ryhmän toiminta).

a) Alentunut tajunta
b) Elottomuus
c) Vamma

2. Arvottu (yksikön toiminta).

a) Hengitysvaikeus
b) Lapsi
c) Rintakipu
d) Vaaraton oire

Potilastilannearviointiin osallistuvat ne opiskelijat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet toimenpiteet. Arvioinnit suoritetaan hoitopareittain, jolloin hoitopari voi keskenään toimia kuten oikealla tehtävällä. Ryhmä- ja parijaon määrittelee arviointijärjestelmän vastuuopettaja toimenpiteiden arvioinnin jälkeen kurssikohtaisesti.

Molempien rastien tehtävät arvotaan yllä olevista vaihtoehdoista. Arvottu 1 –rastilla lisäavuksi tuleva hoitopari ei saa puuttua millään tavalla ensimmäisen hoitoparin valitsemiin hoitolinjauksiin, koska tämän ensimmäisen parin suoritusta arvoidaan. Arvonta tehdään siten, että lisäapuna olevalle yksikölle ei tule samaa tehtävää omaan arviointisuoritukseensa, jolla ovat lisäapuna olleet (esimerkiksi, jos olette olleet lisäapuna elottomuudessa, suoritetaan teidän oma arviointi joko vammasta tai alentuneesta tajunnasta).

Potilastilannearvioinnissa potilaana toimivat potilassimulaattorinuket (esim. Sim-Man ja ALS-nukke). Toimintaympäristö on arvioinnin ajan seuraava:

  • Yksikkö, jossa toimitte, on perustasoinen ambulanssi ja teillä on opetetun mukaiset hoitovelvoitteet. Esim. pelastajaopiskelijoilla intubaatiovelvoitetta/-oikeuksia ei ole.
  • Alueella toimii yksi hoitoyksikkö, mutta lääkäriyksikköä ei ole.
  • Terveyskeskuspäivystys on tässä kaupunginosassa, ja sieltä löytyy laboratorio- ja röntgenpalvelut.
  • Yliopistollisen keskussairaalan ensiapuun on matkaa n. 10 min.
  • Konsulttina toimii tarvittaessa rastivalvoja.

Ryhmä- ja parijako sekä arviointiparien keskinäinen työnjako arvotaan ja ilmoitetaan kurssien ilmoitustaululla ennen arviointien alkua. Arviointiparien keskinäinen työnjako vaihtuu tehtävien välillä. Uusintasuorituksissa parien tehtävät myös vaihdetaan. Pääsääntöisesti arviointiparit ovat “naimisissa” keskenään niin kauan, kunnes arvioinnit ovat hyväksytysti suoritetut. Poikkeuksen tähän muodostaa tilanne jossa arvioitavasta parista toinen on selkeästi “ohjailtava / perässävedettävä” siten, että hänen toimiessaan esimerkiksi Hoitaja 1:nä joutuu Hoitaja 2 ohjaamaan hänen toimintaansa koko ajan omien tehtäviensä lisäksi. Mikäli arvioijat toteavat yksimielisesti tilanteen, voidaan parista heikompi hylätä.

Potilastilannearvioinneissa pyritään käyttämään Opiston ulkopuolista työelämän edustajaa yhtenä täysivaltaisena arvioijana. Työelämän edustajana toimii kyseisen arvioitavan ryhmän ammattialan edustaja. Siis pelastajaopiskelijoilla työelämän edustajana toimii pelastaja tai palomies-sairaankuljettaja (ei terveydenhuollon tutkintoa, eikä hoitoyksikkökokemusta).

Uusintamahdollisuuksia potilastilannearvioinnissa on aluksi kaksi. Mikäli kahden uusinnan jälkeen tulos on edelleen hylätty, järjestetään kyseisestä aiheesta ohjattua lisäopetusta. Lisäopetuksen jälkeen on käytettävissä vielä kaksi uusintakertaa. Jos edelleen näiden jälkeen (5 suoritusta) tuloksena on hylätty, tehdään koulutusohjelmavastaavan kanssa yhteistyössä henkilökohtainen opetussuunnitelma. Tällöin opiskelija ei valmistu suunnitellussa ajassa. Uusintasuoritukset tehdään potilastilanteesta, josta on saatu hylätty tulos eli uusintoja ei arvota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *