PPE-D-kurssi

Tänään hieman tutustuimme puhallus-ja paineluelvytyksen maailmaan. Koulutuksessa käytettiin nukkea, johon oli kytketty laitteisto, joka antoi reaaliaikaista informaatiota elvytyksen tehokkuudesta. Laitteisto mittaa puhalluksen voimakkuutta, painelun rytmiä ja rintalastan kasaan painumista. Koulutukseen oli myös yhdistetty puoliautomaattisen defibrillaattorin käyttö. Kyseinen koulutus käsitteli elvytystä maallikon näkökulmasta.

Nykyaikaisissa kauppakeskuksissa, laivoissa ja lentokoneissa voi maallikon käsillä olla tuollainen defibrillaattori (ei sama mikä ambulansseissa). Se opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta ja on siksi käyttäjäystävällinen. Defibrillaattorin elektrodit (lätkät) kiinnitetään potilaan oikean solisluun alapuolelle rintalihaksen päälle ja vasempaan kylkeen, rinnan alapuolelle. Defibrillaattori analysoi ja tunnistaa iskettävän rytmin 98%:sti. “Deffalla” voidaan iskeä kammiovärinään ja kammiotakykardiaan. Molemmat ovat nopeita, verta kierrättämättömiä rytmejä. Laitetta ei voida käyttää jos sydämessä ei ole sähköistä toimintaa (asystole). Silloin sydämessä ei ole minkäänlaista rytmiä, jolloin ei ole mitään mitä iskeä. Defibrillaattorilla siis pysäytetään sydämen verta kierrättämätön rytmi ja toivotaan, että sydämeen muodostuu rytmi, joka alkaa pumppaamaan verta eteenpäin.

Koululla on myös sellaisia versioita nukeista (SimMan, ALS), joita voidaan ohjata tietokoneella. Nukeille saadaan simuloitua erilaisia oireita tarpeen mukaan. Näin saadaan simuloitua paremmin aitoa tilannetta. Kyseiset harjoitukset ja tentit tulevat sitten ensi keväänä eteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *